computer-repair-london

Wniosek

Zastosowanie PCB

Jako wiodąca rola w branży PCB, HUIHE Circuits produkuje płytki szeroko stosowane w komunikacji, komputerach, sterowaniu przemysłowym, energoelektronice, sprzęcie medycznym, elektronice zabezpieczającej, elektronice użytkowej i elektronice samochodowej, zdobywając zaufanie klientów.

Elektronika samochodowa

Ważny symbol do pomiaru poziomu nowoczesnych samochodów

5G

Podstawowe warunki przejścia na Gigabit Mobile Network i sztuczną inteligencję

Internet przedmiotów

Ważny etap rozwoju w erze „informacji”

Sprzęt komunikacyjny

Zapewnij wygodę informacji na całe życie

Inteligentny robot

Unikalne „żywe stworzenie” do samokontroli

Elektroniki użytkowej

Produkty elektryczne do użytku osobistego i domowego

Elektronika bezpieczeństwa

Urządzenie akwizycyjne do celów bezpieczeństwa i nadzoru wideo

Wyposażenie medyczne

Podstawowe warunki podnoszenia poziomu nauk medycznych i techniki

Nowa energia

Różne formy energii inne niż energia tradycyjna

Inżynieria oceaniczna

Projekt rozbudowy nadmorskiej strony wybrzeża

Transport kolejowy

System transportowy działający na określonym torze

Sterowanie przemysłowe

Tryb produkcji „Urządzenia automatyki + robot przemysłowy”.